Skole vir outisme behandeling

Waarvoor moet mens uitkyk wanneer jy na Skole vir outisme behandeling – en onderrig soek? Talle ouers is nie bereid om hul kinders op te gee nie, maar weet dikwels nie waar om te begin of waarvoor om te soek nie. Dit is die desperate ouers wat dikwels die minste hulp ontvang om die beste plasing vir hul kind te vind.
Nadat jy hierdie vraag in ‘n snuffel gids of soek-enjin in getik het, besef jy ook dat om die regte inligting te vind, soortgelyk is aan ‘n pad deur ‘n reënwoud te sny, eerder as water in die woestyn te vind. Jy vind jouself omring deur verskillende skole, benaderings, terapieë, oortuigings en advies. Wel, hier is nog een artikel in jou soektog na ‘n skool vir jou kind. Die doelwit van hierdie artikel is om riglyne ten opsigte van ‘n berekende soektog na die regte plasing vir jou kind te bied. Na my mening is die volgende aspekte noodsaaklike elemente van enige skool vir outisme:

Kind-gesentreerd
Die onderrig van ‘n kind met outisme deur gebruik te maak van ‘n gestandaardiseerde kurrikulum is ‘n resep vir mislukking en dikwels rampspoedig. Dit is waar dat ‘n groot aantal kinders op die spektrum aan hoofstroom onderrig kan deelneem, maar dit gebeur dikwels eers nadat ‘n geïndividualiseerde behandelingsprogram geïmplementeer is. Die kurrikulum moet gebaseer wees op jou kind se individuele behoeftes, swakpunte en sterkpunte. Daar is hoegenaamd niks verkeerd om hoofstroom-onderrig as ‘n doelwit te stel nie, maar dan moet jou kind die vaardighede hê om suksesvol te wees in so ‘n omgewing. Die vaardighede wat hulle nou benodig, moet dus identifiseer en onderrig word.

Empiries-gebaseerd
Wat ‘n wonderlike frase om op jou webwerf te rond te gooi! Al wat jy regtig nodig het, is een halfhartige studie met ‘n steekproefgrootte van min of meer vyf individue wat goed gevaar het om jou intervensie as wetenskaplik bewys te verklaar. Kyk fyn na hul wetenskaplike metodes, en kyk hoe hul daardie frase definieer en gebruik. Wetenskap-gebaseerd beteken noodwendig dat al die bewyse, versigtig versamel, daarop dui dat die leermetode doeltreffend is. Wanneer jy soek na ‘n skool vir jou kind met outisme, kyk na skole wat gebruik maak van ‘n benadering wat effektief is volgens navorsingsverslae- en artikels.

Konstante herbeoordeling van die onderrigmetode
Wie se skuld is dit wanneer ‘n kind, enige kind, nie leer nie? Dit is ‘n moeilike vraag en het oënskynlik vele antwoorde, maar een ding bly konstant: as jy ‘n onderrigmetode het wat nie doeltreffend is nie, dan is dit nie regtig ‘n onderrigmetode nie, of hoe? Herevaluering van die onderrig-metodologie is noodsaaklik vir doeltreffende onderrig. Wanneer ek vra: “Is die my benadering tot die onderrig vir hierdie kind die beste wat hul kan ontvang?”, moet daar in ag geneem word dat subjektiewe gevoelens nie akkuraat is nie. Die ware sukses van ‘n onderrig-intervensie is die resultate soos aangetoon deur objektiewe data. Dit verg moed en oefening om jouself sonder emosie te evalueer en is die punt van ‘n werklik effektiewe opvoeder. Wees opsoek na opvoedkundige sentrums of skole wat ervare is met hierdie vlak van evaluasie, en bereid is om veranderinge te maak in die kind se belang.

Eties
Wat word daarmee bedoel dit dat skole vir outisme behandeling eties moet wees? Dit beteken dat hulle die beste doen vir die kind met die minimale hoeveelheid skade en met inagneming van die individuele situasie waarin die kind haarself bevind. Dit beteken dat die opvoeder nie net die nog ‘n warm lyf in die klaskamer is nie, maar die klaskamer omskep in ‘n wêreld waar geluk en leer ‘n werklikheid is, nie ‘n ideaal nie. Dit sluit nie alle trane en hartseer uit nie. Dit is belangrik vir ‘n opvoeder om te verstaan wanneer die voordele van wat ‘n kind kan leer, swaarder weeg as hoe moeilik dit is om die vaardighede te leer.

Oorweeg voorvereiste vaardighede
Ek kan nie die aantal kere wat ek al ‘n ouer of opvoeder by skole vir outisme behandeling gehoor sê het dat ‘n kind nie iets kan doen nie met ‘n finaliteit in hul stem. Die frase is ‘n doodloopstraat met nêrens om te gaan nie. Wel, gewoonlik as ek in ‘n doodloopstraat ry, draai ek om, gaan terug en kyk waar ek verkeerd gegaan het. As ‘n kind iets nie leer nie, is dit heel moontlik dat hulle nie die grondslag vaardighede het wat nodig is om suksesvol te wees nie. Met die regte voorvereiste vaardighede in plek, maak dit alle verwante toekomstige vaardighede baie makliker om aan te leer en plaas die kind in ‘n ideale posisie waar hulle, ten minste sommige van die nuwe vaardighede, self kan leer. Hierdie geld vir alle leerders, op die outisme-spektrum of nie.

Handhaaf ‘n Gesonde balans tussen optimisties en realisties
Ongelukkig is die meeste mense geneig om ons unieke kinders te onderskat. Dit is maklik om te doen, aangesien dit dikwels moeiliker is vir hierdie kinders om hul potensiaal te bereik. Dit sal egter ‘n veel meer intelligente persoon as ek, of iemand wat ek al ontmoet het, neem om die potensiaal van enige persoon wat hulle ontmoet akkuraat te skat. Kinders op die spektrum kan hul potensiaal dikwels nie bewys, tensy ons hulle die geleentheid gee om dit te doen nie. Bygesê, pasop vir beloftes wat te goed klink om waar te wees. Dit is waar dat baie kinders op die spektrum in staat is daartoe om sinvolle, gelukkige en onafhanklike lewens te leef, maar die weg na hierdie uitkoms is plavei met haalbare doelwitte, en neem bloedsweet, en tyd. Enige instansie of individu wat ‘n vinnige oplossing bied, bied slegs ‘n klein deel van wat jou kind nodig het, of weet nie waarvan hulle praat.

Werk as deel van ‘n span
Een van die maatreëls van ‘n suksesvolle opleiding by skole vir outisme behandeling is betrokke ouers. Dit geld veral vir kinders met ontwikkelings versteurings. Skole vir outisme behandeling moet ouers en ander professionele persone aanmoedig om deel te wees van ‘n span, maar moet ook geleenthede skep vir hierdie span om te ontmoet, doelwitte te bespreek en tegnieke te implementeer. Konsekwentheid kan nie oorbeklemtoon word nie. Wanneer die kind met dieselfde onderrigleer, dieselfde verwagtinge en dieselfde lesse in baie verskillende omgewings en deur almal in hul lewe aangebied word, sal hul vaardighede vinniger kan aanleer. Die ontwikkelings-gaping, wat aanvanklik onoorbrugbaar voorgekom het, sal stadig maar seker kleiner en al minder uitdagend word, sodra almal saam aan die brug bou.

Fokus op funksionele verandering
Om werklike, funksionele verandering te maak, moet daar besef word dat die skool slegs deel van ‘n kind se omgewing is en dat die meerderheid van daardie kind se toekomstige lewe buite die skool sal wees. Soms moet ‘n lyn getrek word tussen wat ‘n kind behoort te leer en wat in hulle beste belang is om te leer. ‘n Skool vir kinders op die outisme spektrum moet die individuele uitdagings herken en identifiseer waar hulle die grootste verskil kan maak en dienooreenkomstige leerdoelwitte implementeer.

Motivering gebaseerd
Die wegbeweeg van straf in skole het om ‘n rede gebeur. Dit word duidelik dat dit nie net die leerproses verarm nie, dit kan ook onvoorsiene probleme veroorsaak, soos ‘n kind wat bang is om vir ‘n onderwyser vrae te vra. Deur te vind wat ‘n kind motiveer, maak jy nie net die skool ‘n lekker plek om te wees nie, maar jy kan meer doeltreffende onderrig lewer.

Individuele en intensiewe aandag
Hoe kleiner die klaskamer, hoe meer individuele aandag ontvang kinders in skole vir outisme behandeling. Op vele maniere is een kind tot een onderwyser die ideale situasie, solank as wat daar ‘n plan vir integrasie in groep onderrig op ‘n latere stadium in plek gestel word. Die waarheid is dat kinders op die spektrum stadiger leer as hul neurotipiese eweknieë, dus verg hulle meer aandag en meer tyd om te leer. Stadige leer- en ontwikkelings gapings hoef nie die “status quo” te wees nie. Leer ‘n kind om te leer deur middel van ‘n effektiewe onderrigprogram, en hulle sal nie langer ure en intensiewe intervensie nodig hê nie.

Werk hulself uit ‘n werk
Die droom van ‘n skool vir outisme moet wees om hul deure te sluit weens ‘n gebrek aan die nood vir dienste. As ‘n skool nie hierdie droom in sy hart het nie, mis dit die punt. ‘n Skool wat onderrig bied aan kinders met ontwikkelings versteurings soos outisme moet streef na ‘n wêreld waar almal in staat is om gelukkige en onafhanklike lewens te leef. Wat ‘n wonderlike wêreld sou dit wees as die alternatief onmoontlik was.

– Philip Viljoen (Raad-gesertifiseerde Outisme Tegnikus)